CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Յունիս 19, 2013 Տպագրում

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ: «ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

«ՆԱՆՕՐ» Հայկական Մանկական Կեդրոնը 1 Սեպտեմբեր 2013-էն սկսեալ կարիքը ունի չորս մանկատան խնամքի ուսուցչուհիներու, լիաժամ կամ մասնաժամ աշխատանքի համար:

Պահանջուած որակաւորումներ.-

  1. Մանկավարժութեան, Հանրային Ծառայողի կամ Հոգեբանութեան հաստատուած բարձրագոյն վկայական կամ վկայագիր ընդունուած Կիպրոսի Բարձրագոյն Կրթութեան ճանաչման Խորհուրդին կողմէ (KY.S.A.T.S.): Առաջնահերթութիւնը պիտի տրուի այն անհատներուն, որոնք մասնագիտացած են մանկավարժութեան ոլորտեն ներս
  2. Նուազագոյնը երկու տարուայ փորձառութիւն մանկական կեդրոնի մէջ
  3. Անգլերեն եւ Հայերէն լեզուներու ծանօթութիւնը առաւելութիւն պիտի համարուի
  4. Համակարգիչի գործածութեան գիտութիւն
  5. Ստեղծագործական միտք, անհատական հաղորդակցութեան ճկունութիւն, կազմակերպչական կարողութիւն եւ պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութիւն


Հետաքրքրուողներէն կը խնդրուի անձնական տուեալները (CV) եւ պահանջուած վկայականներն ու փաստաթուղթերը ուղղարկել հետեւեալ փոստարկղին 25290, 1308 Նիկոսիա կամ ե-հասցէով care@nanor.com.cy ամենաուշը մինչեւ Ուրբաթ, 12 Յուլիս 2013:


Վարչական Խորհուրդ
«ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ

nanor-vacancy-2013.pdf

«« վերադարձ ««