CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Սեպտեմբեր 24, 2011 Տպագրում

ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ։ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵՏԱԼ

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի աոթիվ, հայապահպանության գործում ներդրած ծանրակշիռ ավանդի, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների, ինչպես նաւ Հայաստանի Հանրապետության եւ օտարերկրյա պետությունների միջ բարեկամության ամրապնդմանը մեծապես նպաստելու համար վարդգէս ՄԱՀՏԵՍԵՄեԻՆ Կիպրոս պարգեւատրել Մխիթար Գոշի մեդալով։

ՆՀ-184-Ա ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻՑ

«« վերադարձ ««