CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Մայիս 26, 2011 Տպագրում

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պրն Մահտեսեան շնորհակալություն է հայտնում համայնքին (հայերէն լեզվով)

Անդրանիկ Աշճեան շնորհավորում է Պրն Մահտեսեանին (հայերէն լեզվով)

«« վերադարձ ««