CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Դեկտեմբեր 18, 2012 Տպագրում

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ

«Մենք կ'երգենք Ձեզի համար»
Սուրիահայութեան Նուիրուած Համերգ

Մասնակցութեամբ Կիպրահայ Արուեստագէտներու
Միացեալ Կազմակերպութեամբ՝
Ազգային Իշխանութեան եւ
Երեսփոխանական Գրասենեակին


Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 27 Յունուար 2013 ժամը 18.00ին
Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի սրահին մէջ

Մուտքի Նուէր €10
Տոմսերը ապահովել
Երեսփոխանական Գրասենեակէն Հեռ. 22-454540

«« վերադարձ ««