CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 30, 2012 Տպագրում

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՒ ՇՔԱՆՇԱՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ

Այսու ուրախութեամբ կը հրաւիրենք ձեզ
ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆի
Նուիրուած Ազգային Առաջնորդարանի արխիւևերէև քաղուած
չորրորդ հատորին՝
"ՏԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ՈՐԲԵՐ, ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ"
Խմբագիր՝ Վարուժան Արքեպիսկոպոս
Գիրքը կը ներկայացնէ՝ Տիար Եղիա Գայայեան

Տեղի կ՚ունենայ Ուրբաթ, 4 Մայիս 2012, երեկոյեան ժամը ճիշդ
7. ՅՕիՆ
Վ. Իւթիւճեան սրահ

Գինեձօնին կը հետեւի Շքանշանի տըւչութիւն
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ շքանշանով կը պարգեւատրուի
Տիկին Սիսի Թորոսեան

Կը յաջորդէ հիւրասիրութիւն

Հրաւէր Բոլորին


 ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԴԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

«« վերադարձ ««