CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Յունիս 01, 2011 Տպագրում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ս.Դ.Հ.Կ. ԿԻՊՐՈՍԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ

Ս.Դ. Հնչակեան Կուսակցութեան Կիպրոսի Վարիչ մարմինը կը շնորհաւորէ պրն. Վարդգէս Մահտեսեանը՝ կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչի պաշտօնին վերընտրուելուն առիթով (PDF ֆայլը)

«« վերադարձ ««