CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 05, 2013 Տպագրում

«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

2013-2014 Դպրոցական Տարեշրջան Արձանագրութիւններ

Սիրելի ծնողներ,

Այսու մեծ հաճոյքով կը յայտարարենք, թէ «Նանոր» Հայկական Մանկական Կեդրոնի 2013-2014 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները կը սկսին 15 Ապրիլ 2013-էն մինչեւ 15 Մայիս 2013 եւ կամ մինչեւ տեղերու ամբողջացումը։

Դպրոցական տարեշրջանը կը սկսի 2 Սեպտեմբեր 2013-ին։ Կրնան արձանագրուիլ 4 ամսականէն մինչեւ 3 տարեկան երեխաները։

«Նանոր» Մանկական Կեդրոնը պիտի գործէ Երկուշաբթիէն մինչեւ Ուրբաթ, ժամը 07.00-18.00 (ըստ պահանջարկի) որպէսզի գոհացում տրուի երկարաժամ աշխատանք ունեցող ծնողներու կարիքներուն։ Փակ պիտի մնայ միայն պետական տօներուն եւ Օգոստոս ամսուան ընթացքին։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու,վճարումի եւ այլ մանրամասնութիւններու համար կը խնդրուի կապ հաստատել 97-808414 թիւին ժամը 08.30 մինչեւ 14.30։

Վարչական Խորհուրդ
«ՆԱՆՈՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ

«« վերադարձ ««