CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Յուլիս 05, 2011 Տպագրում

ՈՒՍՈՒՑԻՉ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Նարեկ Հայկական վարժարանները (Նիկոսիա, Լառնագա, Լիմասոլ) կարիքը ունին լիաժամ Ուսողութեան ուսուցիչի մը։ Նախապայման է, որ թեկնածուները ունենան համալսարանական վկայական։

Անհրաժեշտ է որ դիմողները հմուտ ըլլան արեւմտահայերէնին եւ կարենան դասաւանդել Անգլերէն եւ Յունարէն դասգրքերէ մինչեւ բարձրագոյն դասարանի մակարդակով։

Կը խնդրուի թեկնածուներէն ուղարկել իրենց դիմումները, անձնական տուեալները եւ անհրաժեշտ փաստաթուղթերը մինչեւ 22 Յուլիս 2011, հետեւեալ հասցէին.-

ARMENIAN SCHOOLS COMMITTEE
P.O.BOX 16713
2086 NICOSIA

Բոլոր դիմումները պիտի քննարկուին խորհրդապահութեամբ։

«« վերադարձ ««