CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 06, 2012 Տպագրում

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ Ս.ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ

Հաճոյքն ունինք տեղեկացնելու մեր համայնքի անդամներուն, թէ Երեսփոխանական Գրասենեակի եւ Ազգային Առաջնորդարանի միացեալ կազմակերպութեամբ, Կիրակի 13 Մայիս 2012ին, տեղի պիտի ունենայ ուխտագնացութիւն դէպի Ս.Մակարայ Վանք։

Այս ուխտագնացութիւնը կը վայելէ Կիպրոսի Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (UNFICYP) հսկողութիւնը։

Այս տարի, Մակարայ Վանքէն վերադարձին, կանգ պիտի առնենք Վիքթորիա փողոցին վրայ, տեսնելու վերջերս վերանորոգուած Ս. Աստուածածին եկեղեցին ու յարակից կառոյցները։

Կը խնդրուի բոլոր անոնցմէ, որոնք կը փափաքին մասնակցիլ այս ուխտագնացութեան, արձանագրուիլ Երեսփոխանական Գրասենեակի մօտ հեռաձայնելով 22-454540 թիւին, փոխանցելով հետեւեալ մանրամասնութիւնները.

  •  Անուն/Մականուն, ծննդեան թուական եւ վայր
  •  Եւրոպական ID.ի թիւ կամ ի զօրու անցագիրի (passport) թիւ
  •  Քաղաքացիութիւն

 Մասնակցութեան սակ՝ €12.00

Կը խնդրուի հեռաձայնով փոխանցուած Եւրոպական ID-ին կամ անցագիրը (passport) անպայմանօրէն ձեր հետ ունենալ ուխտագնացութեան օրը։

Հանրակառքի սպասարկութիւն եւ մեկնում Նիկոսիոյ Ազգային Առաջնորդարանէն կ.ա. ժամը ճիշդ 11 .ՕՕին։

Արձանագրութեան վերջին օր՝ Երկուշաբթի 7 Մայիս 2012

Երեսփոխանական Գրասենեակ

«« վերադարձ ««