CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 07, 2010 Տպագրում

ԷՎԱ ՐԻՎԱՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանի անձնական հրաւէրով, Կիպրոս պիտի այցելէ Հայաստանի Հանրապետութեան Եւրոտեսիլի ներկայացուցիչ՝ Էվա Րիվաս։

Այս առիթով, Շաբաթ 10 Ապրիլ 2010 առաւօտեան ժամը 11.00ին, Էվա Րիվաս Նիկոսիոյ քաղաքապետ Տիկ. Էլէնի Մաւրույի հետ միասնաբար, Նիկոսիոյ «Հասարակաց Պարտէզ»ին մէջ, Հայաստանէն իր հետ բերած «Ծիրանի Ծառ»ը պիտի ցանէ։

Ծառատնկումէն ետք, տեղւոյն վրայ տեղի պիտի ունենայ մամլոյ ասուլիս։

Սիրով հրաւիրուած է Կիպրահայութիւնը ներկայ գտնուելու այս իւրայատուկ միջոցառումին։

Իսկ Ուրբաթ, 9 Ապրիլ 2010ին, Էվա Րիվաս ելոյթ պիտի ունենայ RIKի Επτά Δέκα յայտագիրէն, առաւօտեան ժամը 8.00-8.30ի միջեւ եւ նոյն օրը ժամը 9.00էն - 10.00ի միջեւ, SIGMA հեռատեսիլի կայանի Καλημέρα յայտագիրէն։


Երեսփոխանական Գրասենեակ

«« վերադարձ ««