CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Յունուար 07, 2012 Տպագրում

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ: ԱՆԳԼԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՈՎ

«Ի՞նչի կարիքը ունին երիտասարդները այսօր գործ ճարելու»


Չորեքշաբթի 1 Փետրուար 2012 երեկոյեան ժամը 7.30
Առաջնորդարանի «Իւթիւճեան» սրահ

Դասախօս Դոկտ. Թէոտոր Բանայիոտու


Տնօրէն Կիպրոսի Միջազգային Վարչութեան Հիմնարկի
Այցելու դասախօս Հարուըրտ Համալսարանի

Պիտի յաջորդէ հիւրասիրութիւն


Երեսփոխանական Գրասենեակ

«« վերադարձ ««