CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՇաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 19, 2010 Տպագրում

Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին

Հաճոյքն ունինք տեղեկացնելու, թէ Կիպրոսի Պետական Հեռատեսիլի Երկրորդ Կայանէն (RIK 2) Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին պիտի սփռուի յատուկ յայտագիր, նուիրուած՝ Կիպրահայ Համայնքին

Այս առիթով, յայտագիրին սկիզբը իր պատգամը պիտի փոխանցէ Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան

Դարձեալ կը կրկնենք,
Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2010, Կ.Ե. ժամը 1.45ին,
Կիպրոսի Պետական Հեռատեսիլի Երկրորդ Կայանէն (RIK 2)
«Հայ Համայնքը Կիպրոսի մէջ»

Երեսփոխանական Գրասենեակ

 

«« վերադարձ ««