CYPRUS ARMENIANS-GIBRAHAYER

ENGLISH ՀԱՅԵՐԷՆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYERՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ | Համայնքի Լուրեր | CYPRUS ARMENIANS | GIBRAHAYER

Համայնքի Լուրեր

Ապրիլ 06, 2012 Տպագրում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Դարձեալ Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանի հրաւէրով, Հայաստանի Հանրապետութեան Ցունաստանի եւ Կիպրոսի Դեսպանութեան Հիւպատոս՝ Պրն. Մարաթ Մելիքեան Կիպրոս պիտի այցելէ Ուրբաթ, 18 Մայիս եւ Շաբաթ, 19 Մայիս 2012-ին։

Կիպրոս ժամանակաւոր կամ մշտական բնակութիւն հաստատած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներ, որոնք անձնագիրի ժամկէտի երկարաձգման, փոխանակման, կորսուած անձնագիրի, անչափահաս երեխաներու արձանագրութեան, ինչպէս նաեւ նոտարական գործեր ունին, կը խնդրուի անմիջապէս կապ հաստատեն Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ հեռ։22–454540 ժամադրութիւն ապահովելու համար։

Պրն. Հիւպատոսը պիտի ընդունի նաեւ երկքաղաքացիութեան դիմումներ, որոնք ամբողջական են։ Այս գծով դիմումնագիրներ ապահովելու եւ մանրամասնութիւններ ստանալու համար՝ նախօրօք դիմել Երեսփոխանական Գրասենեակ։

Երեսփոխանական Գրասենեակ

«« վերադարձ ««